Kvalitetssikring, publisering og digitalisering

TOBLICON ble etablert i 1990 og arbeidet med prosjektledelse, bedriftsøkonomiske vurderinger og regnskap. Siden 1995 har hovedvirksomheten bestått av prosjekter med fokus på kvalitetssikring, publisering og digitalisering innen reiselivsnæringen.

TOBLICON er engasjert på eiersiden i  Norsk Hotellklassifisering DA og Nykapital DA  og forestår administrasjonen av disse firmaene.