Archive for the ‘ Uncategorized ’ Category

Kvalitetssikring, publisering og digitalisering

TOBLICON ble etablert i 1990. Hovedvirksomheten har bestått av prosjekter med fokus på kvalitetssikring, publisering og digitalisering innen reiselivsnæringen.