Kvalitetssikring

TOBLICON har hatt fokus på kvalitetssikring i reiselivsnæringen siden 2005. I 2007 ble Norsk Hotellklassifisering DA etablert. Selskapet arbeider med stjerneklassifisering av norske hoteller og har nettsiden  www.klassifisering.no

Siden 2014 har TOBLICON arbeidet med kvalitetsvurdering og klassifisering av norske campingplasser som er tilknyttet NHO Reiseliv.

Comment are closed.